Fractals
Home Foto-serie fractals Home Foto-serie fractals
02-Wat zijn fractals
Wat zijn fractals (populaire uitleg) Fractals zijn wiskundige grafieken die oneindig uitvergroot kunnen worden en steeds weer dezelfde, of ongeveer dezelfde figuur geven. De grafiek wordt gevormd door in een iteratief proces een complex getal, waaraan een willekeurig constante is toegevoegd, te kwadrateren. Om de fractal zichtbaar en fraai te maken, bepaalt het aantal iteraties om een bepaalde grenswaarde te bereiken voor elk punt de kleur. Een iteratie is een herhaling en iteratieve processen zijn processen die steeds weer dezelfde processtap herhalen. Een iteratief rekenproces is een serie rekenkundige bewerkingen, waarbij elke uitkomst steeds weer dezelfde eerdere bewerking ondergaat.
Index 03-Voorbeeld met reŽle getallen 03-Voorbeeld met reŽle getallen Index