Fractals
Home Foto-serie fractals Home Foto-serie fractals
04-Complexe getallen
Complexe getallen Zoals elk reëel getal overeenkomt  met een punt op een rechte lijn, de getallenlijn, correspondeert elk complex getal met de coördinaten (x,y) met een punt in het vlak Net als natuurlijke getallen, kunnen we ook complexe getallen kwadrateren.
Index Index 05-De Julia fractal 05-De Julia fractal