Fractals
Home Foto-serie fractals Home Foto-serie fractals
05-De Julia fractal
De Julia fractal De Julia fractal, genoemd naar de Franse wiskundige Gaston Julia, is een grafische voorstelling van de verzameling punten van de functie : x(n+1) = (x(n))² - (y(n))² + a y(n+1) = 2x(n)y(n) + b waarbij x,y de coördinaten van het punt zijn of, met andere woorden, een complex getal. a en b zijn willekeurige constanten. Het punt  (a,b) kun je ook als een complex getal zien. Met het iteratieve proces vinden we een hele reeks punten, die we in het platte vlak uitzetten; zij vormen een zogenaamde Julia fractal. Omdat er oneindig veel punten (a,b)  zijn, zijn er oneindig veel verschillende fractals. De Julia fractals zijn in twee groepen te verdelen: Fractals die uit losse punten bestaan Fractals die uit een aaneenschakeling van lijnen bestaan.
Julia fractal die uit losse punten bestaat
Aaneengesloten Julia fractal
Index Index 06-De Mandelbrot fractal 06-De Mandelbrot fractal