Fractals
Home Foto-serie fractals Home Foto-serie fractals
07-Inzoomen op Mandelbrot fractal
Het inzoomen op de Mandelbrot fractal. De fotoserie hieronder geeft een indruk wat we zien als we steeds weer een deel van de grafiek uitvergroten. De serie is beperkt, maar kan tot in het oneindige herhaald worden, waardoor steeds figuren ontstaan die op de voorgaande lijken, maar niet precies het zelfde zijn. In elke grafiek wordt door een rechthoekje aangegeven welk deel wordt uitvergroot.
De Mandelbrot fractal.
Eerste deelvergroting.
Tweede deelvergroting.
Derde deelvergroting.
Vierde deelvergroting.
Vijfde deelvergroting
Zesde deelvergroting
Zevende deelvergroting; hier komt het ‘appelmannetje’ weer te voorschijn!
Achtste deelvergroting, Dit lijkt een terugkeer naar de eerste grafiek.
Negende deelvergroting.
Tiende deelvergroting
Elfde deelvergroting.
Zie hier de video vaneen indrukwekkende zoom-in van de fractal van Mandelbrot
Index Index 08-Genereer zelf fractals 08-Genereer zelf fractals