Fractals
Home Foto-serie fractals Home Foto-serie fractals
09-Samenvatting
Samenvatting Wanneer we aan complexe getallen, voorgesteld als punten met een x- en een y-coördinaat in het platte vlak, een (meestal zeer kleine) complexe constante (a,b) toevoegen en deze iteratief kwadrateren, ontstaat een verzameling van Julia, die een fractal is. Elk paar getallen a en b, dis elk complex getal (a,b)  geeft een andere fractal. Er zijn twee typen Julia fractals, onsamenhangende en samenhangende. Zetten we de punten (a,b) in een nieuwe grafiek uit en markeren we de combinaties die een samenhangende Julia fractal opleveren, dan ontstaat de fractal van Mandelbrot. Kleuren we de punten afhankelijk van het aantal iteraties om een bepaalde waarde te bereiken, dan ontstaat een kunstwerk. Een fractal is een figuur die oneindig kan worden uitvergroot en steeds weer dezelfde of bijna dezelfde patronen oplevert.
Index Index 10-Epiloog 10-Epiloog