Home Terug Fotoserie 01 Fotoserie 01 Ga naar dit artikel Gehele fotoserie groene kikker Gehele fotoserie groene kikker Tabel van Grosse (Anura)
Groene kikker, Rana klepton esculenta De ontwikkeling van de groene kikker Een fotoserie met beschrijving. Het groene kikkercomplex bestaat uit alle soorten groene kikkers en hun hybriden (kruisingen). De verschillende soorten zijn: Poelkikker, Rana ridibunda Meerkikker, Rana lessionae Bastaardkikker, Rana klepton esculenta Omdat de beschrijving van de groene kikker de embryonale en larvale ontwikkeling betreft, wordt in deze tekst geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten. Inleiding. Er is een fotoserie gemaakt van de ontwikkeling van de groene kikker van ei tot volwassen dier. De foto’s van de ontwikkeling van de embryo’s in het ei en die van de eerste stadia van de larve, zijn in verschillende perioden, over meerdere jaren  gemaakt: van 24 mei t/m 2 juni 2010 van 9 t/m 12 mei 2011 van 26 t/m 28 mei 2014. Tevens zijn in een zelfde periode verschillende eieren, embryo’s en larven gefotografeerd. Hoewel van elke foto bekend is wanneer deze is genomen, laat een chronologische volgorde niet de opeenvolgende stadia van ontwikkeling zien. Ook wanneer we per foto het tijdstip na de ei-afzet berekenen en de gevonden opvolgende waarden de volgorde van de foto’s laten bepalen, krijgen we geen fotoserie die de ontwikkelingsstappen in de goede volgorde weergeeft. Daarom zijn de diverse series foto’s zo veel mogelijk in logische volgorde van ontwikkeling gerangschikt; het tijdstip na ei-afzet is daarbij aangegeven. Hoewel wat minder relevant, geldt hetzelfde voor foto’s van de larven in een later stadium en voor volwassen dieren; de foto’s daarvan zijn in vele verschillende perioden genomen. De foto’s zijn dus zo veel mogelijk  in volgorde van ontwikkeling gerangschikt en niet naar datum en tijd. Van niet alle foto’s is het tijdstip na de ei-afzet bekend, vooral in de latere fasen, rond de metamorfose en daarna. Fotografie. De microscoopfoto’s zijn genomen zoals beschreven in RAVON Nr. 42, Jaargang 13, Nr. 4, De embryonale ontwikkeling van de Alpenwatersalamander gefotografeerd, blz. 90/95. Hoe groter het gefotografeerde object, hoe minder scherp in het algemeen een gestackte foto wordt. Daardoor is de kwaliteit van de foto’s in het grensgebied van wat qua grootte nog net via de microscoop gefotografeerd kan worden en dat wat zo klein is dat het nauwelijks als macro-foto gemaakt kan worden, het minst scherp. Beschrijving van de foto’s De teksten bij de foto’s vormen een soort doorlopend verhaal. Bij het gebruiken van individuele foto’s zal de tekst aangepast moeten worden. Voor het aangeven van de diverse stadia is de tabel van Grosse gebruikt. Van de tabel van Grosse is pas kennis genomen en gebruik gemaakt  nadat de foto’s gereed waren. Daardoor is er niet van elke fase een foto gemaakt. Voor een vollediger fotoserie van de stadia zouden de embryo’s en larven beter bestudeerd moeten worden en foto’s van al deze stadia gericht moeten worden gemaakt. Ik Heb geen eerdere ervaring met het bepalen van de fasen volgens Grosse. Aan het bepalen van de ontwikkelingsfase aan de hand van het mondveld heb ik mij niet gewaagd. Daarnaast is het boek van Huettner (Ref. 1)  gebruikt om meer gedetailleerd de ontwikkeling te beschrijven. Dit boek behandelt de materie echter zo uitgebreid, dat er nog heel veel stadia en details te fotograferen zijn om een volledige serie te krijgen. Wellicht moet deze serie daarom als een eerste stap worden gezien. Teksten bij de foto’s  Voor de specifieke termen die in de embryologie worden gebruikt, is veelvuldig gebruik gemaakt van Wikipedia. Doordat de meeste literatuur in de Engelse taal is, heb ik waarschijnlijk niet overal de juiste Nederlandse benaming gebruikt. In sommige gevallen heb ik de Engelse benaming gebruikt; hopelijk kan iemand mij helpen daarvoor de juiste Nederlandse benamingen te vinden. De gefotografeerde eieren, embryo’s, larven en gemetamorfoseerde dieren. Al het levende materiaal is zorgvuldig verzameld uit vijvers in eigen tuin, gefotografeerd en weer teruggezet. De foto’s zijn ter beschikking gesteld van RAVON. Literatuurverwijzing: 1. Fundamentals of comparative embryology of the vertebrates, by Alfred F.Huettner, professor of biology, Queens College, Flushing, N.Y. Revised edition – The macmillan Company – 1949. 2. Kommentierte Liste zur Bestimmung der Entwicklungsstadien von Schwanzlurchen (Amphibia: Urodela), Wolf-Rüdiger Grosse 3. Morphogenesis of the vertebrates, Theodore W.Torrey, copyright 1962 by John Wiley & Sons, Inc. 4. De embryonale ontwikkeling van de alpenwatersalamander gefotografeerd, door Ben Geutskens, RAVON No. 42, Jaargang 13 nummer 4. 5. Die Nutzung von Standards und Tafeln zur Feldbestimmung des Etwicklungsstadiums einheimischer Amphibienlarven, Wolf-Rüdiger Grosse. Ben Geutskens, maart 2012.
Groene kikker