Kokerjuffers

Kokerjuffer, Trichoptera

Home Terug Fotoserie 01 Fotoserie 01 Gehele fotoserie geelgerande waterroofkever
Kokerjuffers zijn kokerbouwende larven van schietmotten en zijn in het water zichtbaar als 'kruipende takjes'. De vorm van de koker is vaak specifiek voor de verschillende groepen. De kokers worden door de larve vervaardigd uit materiaal dat voorhanden is in zijn omgeving, zoals plantenmateriaal, overblijfselen van waterdieren, zandkorrels, kiezelsteentjes en allerlei combinaties daarvan. Elk kokertje is daardoor uniek. De juiste determinatie is in veel gevallen een taak voor specialisten. In het aquarium of de vijver zijn kokerjuffers goed te observeren. Ze scharrelen wat rond tussen de waterplanten. Ze kunnen carnivoor (vleesetend), detrivoor (afvaletend), herbivoor (plantenetend) of omnivoor (allesetend) zijn. Bron: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Schietmotten