Padden

Nederland kent een aantal inheemse paddensoorten; de gewone pad, de

geelbuikvuurpad, de vroedmeesterpad, de knoflookpad en de rugstreeppad.

Padden
Knoflookpad Home Terug
Bufo bufo
Pelobates fuscus
Bufo calamita
Rugstreeppad Gewone pad Vroedmeesterpad Geelbuikvuurpad
Alytes obstetricans
Bombina variegate