Rugstreeppad

Rugstreeppad, Bufo calamita

Home Terug Fotoserie 01 Fotoserie 01 Ga naar dit artikel Tabel van Grosse (Anura) Gehele fotoserie rugstreeppad
De ontwikkeling van de rugstreeppad Een fotoserie met beschrijving. Inleiding. Er is een fotoserie gemaakt van de ontwikkeling van de rugstreeppad van ei tot volwassen dier. Deze foto’s zijn in verschillende perioden gemaakt van verschillende eieren, embryo’s en larven. Daarom, en omdat de snelheid van ontwikkeling per ei/larve kan verschillen, zijn de foto’s zo veel mogelijk  in volgorde van ontwikkeling gerangschikt en niet naar datum en tijd. Fotografie. De microscoopfoto’s zijn genomen zoals beschreven in RAVON Nr. 42, Jaargang 13, Nr. 4, De embryonale ontwikkeling van de Alpenwatersalamander gefotografeerd, blz. 90/95. Beschrijving van de foto’s De teksten bij de foto’s vormen een soort doorlopend verhaal. Voor het aangeven van de diverse stadia is de tabel van Grosse gebruikt. Van de tabel van Grosse is pas kennis genomen en gebruik gemaakt  nadat de foto’s gereed waren. Daardoor is er niet van elke fase een foto gemaakt. Voor een vollediger fotoserie van de stadia zouden de embryo’s en larven beter bestudeerd moeten worden en foto’s van al deze stadia gericht moeten worden gemaakt. Ik Heb geen eerdere ervaring met het bepalen van de fasen volgens Grosse. Aan het bepalen van de ontwikkelingsfase aan de hand van het mondveld heb ik mij niet gewaagd. Daarnaast is het boek van Huettner (Ref. 1)  gebruikt om meer gedetailleerd de ontwikkeling te beschrijven. Dit boek behandelt de materie echter zo uitgebreid, dat er nog heel veel stadia en details te fotograferen zijn om een volledige serie te krijgen. Wellicht moet deze serie daarom als een eerste stap worden gezien. Voor een vollediger overzicht van deze ontwikkeling, zie de fotoserie van de groene kikker. Teksten bij de foto’s  Voor de specifieke termen die in de embryologie worden gebruikt, is veelvuldig gebruik gemaakt van Wikipedia. Doordat de meeste literatuur in de Engelse taal is, heb ik waarschijnlijk niet overal de juiste Nederlandse benaming gebruikt. In sommige gevallen heb ik de Engelse benaming gebruikt; hopelijk kan iemand mij helpen daarvoor de juiste Nederlandse benamingen te vinden. Het vermelde aantal dagen, uren en minuten is gerekend vanaf het geschatte tijdstip van ei-afzet. De gefotografeerde eieren, embryo’s, larven en gemetamorfoseerde dieren. Al het levende materiaal is zorgvuldig verzameld uit vijvers in eigen tuin, gefotografeerd en weer teruggezet. De foto’s zijn ter beschikking gesteld van RAVON.
Literatuurverwijzing: 1. Fundamentals of comparative embryology of the vertebrates, by Alfred F.Huettner, professor of biology, Queens College, Flushing, N.Y. Revised edition – The macmillan Company – 1949. 2. Kommentierte Liste zur Bestimmung der Entwicklungsstadien von Schwanzlurchen (Amphibia: Urodela), Wolf-Rüdiger Grosse 3. Morphogenesis of the vertebrates, Theodore W.Torrey, copyright 1962 by John Wiley & Sons, Inc. 4. De embryonale ontwikkeling van de alpenwatersalamander gefotografeerd, door Ben Geutskens, RAVON No. 42, Jaargang 13 nummer 4. 5. Die Nutzung von Standards und Tafeln zur Feldbestimmung des Etwicklungsstadiums einheimischer Amphibienlarven, Wolf-Rüdiger Grosse. Ben Geutskens, maart 2012.
Groene kikker