Salamanders

Nederland kent een aantal inheemse salamandersoorten; de kleine

watersalamander, de kamsalamander, de alpenwatersalamander en de

vinpootsalamander.

Salamanders
Home Terug
Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Triturus alpestris
Kleine watersalamander Kamsalamander Alpenwatersalamander